Klantenservice   >   Retourneerbeleid

Retourneerbeleid

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden(en) de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons opgestelde formulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Retourneren van artikel(en) kan enkel onder de volgende voorwaarden:

  • Indien artikel(en) niet op maat of op kleur gemaakt zijn;
  • Voorzien van aangehechte label(s)/sticker(s)/verpakking indien redelijkerwijs mogelijk;
  • Kosten voor beschadigingen (bijvoorbeeld door verwerking of montage) zijn voor de consument;
  • Bij voorkeur voorzien van volledig ingevuld retourformulier.

U kunt het artikel/de artikelen retourneren naar ons vestigingsadres. De kosten van de retourzending zijn voor eigen rekening. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Wij adviseren daarom altijd de originele verpakking zorgvuldig open te maken, zodat u deze eventueel weer (deels) kunt gebruiken om de bestelling te retourneren. U dient zelf zorg te dragen voor transport van de retourzending. Zorg daarom altijd voor een verzendbewijs. Print het retourformulier (zie hieronder).